Program 1.-3. april 2022: 
Flere stemmer - nysgjerrig på klassisk mangfold

 
 

Hjertelig velkommen til Akerselva Kammermusikkfestival!
Temaet for årets festival er Flere stemmer – nysgjerrig på klassisk mangfold. Med denne festivalen løfter vi fram og feirer musikk av komponister fra ulike bakgrunner, steder og kulturer. Vi lever i et mangfoldig samfunn – kan den klassiske musikken speile det?